طب اسلامی ایرانی

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

درمان بیماریها با نسخه های بزرگترین پزشکان طب ایرانی اسلامی جهان .

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/tebirani_org