طب سینا

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اطلاعات کامل و جامع و مستند در رابطه با طب سنتی ایرانی

 

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/tebbesina