سلامت،زیبایی،تناسب

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

کانال سلامت،زیبایی وتناسب اندام مفتخراست.درجهت بهبود سلامت و بهداشت جامعه گام برمیدارد.
به ما بپیوندید و دوستان خود را به کانال ما دعوت نمایید.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Szt80