سلامت،زیبایی،تناسب اندام

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

کانال سلامت،زیبایی وتناسب اندام
مفتخراست.درجهت بهبود سلامت و
بهداشت جامعه گام برمیدارد.
به ما بپیوندید و دوستان خودرابه کانال
ما دعوت نمایید.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Szt80