خوب. بد. خوشگل

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

هر چی بخوای یا فکر کنی اینجا هست 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/dsnesh