ایرانیان

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانال سرگرمی با محتوای متنوع اجتماعی،علمی،روانشناسی فرهنگی و‌ ادبی...

جزئیات خاص