ایده باران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

گروهی برای ارائه ایده و همکاری در اجرای ایده ها

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/ideabaran