ناقُلا

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

کانال جذاب سرگرمی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/naQola