انزوا

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

یکی از بهترین کانال هایی که زندگی تونو  از این رو به اون رو میکنه حتماً پیشنهاد میکنم از دستش ندین با ما بهترین هارو داشته باشین .

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/en_zd