عجایب جهان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

تبلیغات رایگان نداریم

تبلیغات برای موسسات خیریه رایگان است 

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/ajayebe_jahann