خنده وانه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

این کانال طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران کار می کند

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/KHANDE_WANEH3