آباده سیتی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانالی برای بچه های شمال استان فارس خصوصا شهرستان آباده که سرگرمی و علمی اجتماعی و عکس و گیف و خبر هم داریم.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/abadehcity