آکادمی زبان اساتید

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مرکز تخصصی آموزش زبان انگلیسی
خیابان انقلاب، نبش کوچه آراسته 8

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/asatidacademy