شبکه آموزش زبان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

گرامر

کلمه

اصطلاح

فیلم

موزیک.

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/daily_English