خرید و فروش خودرو

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

خرید و فروش خودرو
چک تمامی شهرها که بدون برگشتی باشد،موردتاییداست✔
فروش اقساطی خودروهای صفر و کارکرده✔
تحویل هنگام حضور مشتری،یک ساعته✔
بدون هیچگونه هزینه اضافی اعم از مالیات و ورودی و..✔

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/kharidoforushekhodro