دیجی رو 5

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

اخبار فناوری و نرم افزار

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/narmafzarnew