خبر مهم

گپ
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

به روزترین اخبار ایران و جهان از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر خبری 

جزئیات خاص

لینک کانال gap.im/khabar_mohem