سيمانيوز

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

سیما نیوز، راهی برای دسترسی بهتر به اخبار منتخب بخش های خبری سیما

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/simanews