کانال خبر فوری و مهم

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

اخبار فوری و برگزیده از ۶۰ منبع معتبر

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/toosinews