مسیر آرامش

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +6000

توضیحات

رفتار مثبت رو از کجا شروع کنیم؟
چطوری حال دلمون خوب باشه؟
چیکار کنیم محبت همسرمون بیشتر بشه؟
ما در کنارتون هستیم و
بهتون یاد میدیم...
بعضی وقت ها ،با اینکه میدونیم روحمون قدرت نداره،کم آورده و حالمون خوب نیست، بازهم نسبت به خلوت کردن
با خدا وآرام شدن‌در آغوشش میلی نداریم وازش دوری میکنیم ..!
این جور وقت ها باید چیکار‌کرد؟!

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/masireh_aramesh