مجله کودک پوپک

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانالی برای کودکان 7 تا 13 سال
مطالب این کانال کاملا رایگان
شعر، صوت، داستان، مسابقه، نقاشی، دینی، تربیتی، آموزشی و ...

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/majale_poopak