ایده آلیا

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

مجله زندگی ایده آل

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/idealiaa