اشعار ناب

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

گزیده ای کم نظیر از نــاااب ترین
اشعار بزرگان شعر پارسی

شعرهای_تڪبیتے دوبیتی
متن‌های ڪوبنده ڪوتاه
شاه یت های مـاندڪَار
بدون آیدی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/piade_sherenab