داستانک

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

داستان‌های مینی‌مال،بریده کتاب‌ها و به صورت محدود:شعر و متن ادبی،موسیقی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/daastaanak