کافه استوری

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

با هم گفتیم کاش می‌شد یه‌باردیگه داستانها رو بخونیم و بشنویم؛ تا اینبار اگه شد از اونها یادبگیریم.
این شد که این کانال رو راه انداختیم.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/TheCafeStory