کانال رسمی رضا شیرخانی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانال رسمی رضا شیرخانی
مشاور موفقیت در کسب و کار
مدرس دوره های بازاریابی و فروش
مدرس دوره های مهارت های زندگی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/rezashirkhaniofficial