خرد ناب

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

حکمت، فلسفه، جامعه شناسی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/kheradenab