ایران ما

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

سفر به مناطق شگفت ایران با جذابترین کانال مردمی ایران

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Hamta724