بازار ظرف شوش

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

عرضه و فروش انواع ظروف دکوری و مصرفی منزل و آشپزخانه

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/zarfbazar