دیناچرم

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

فروش کیف های چرمی و برزنتی مستقیم از کارگاه تولیدی 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/dinaacharm