هواداران پرسپولیس

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

بزرگترین و معتبرترین مرجع خبری پرسپولیس .

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/Perspolis