باشگاه استقلال تهران

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

باشگاه استقلال تهران

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/esteghlal.fc.soroush