کانال هواداری استقلال

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +200k

توضیحات

کانال هواداران استقلال

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Esteghlal_ss