یادگیری زبان انگلیسی

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانالی مختص همه سنین برای یادگیری زبان
ارائه تمام نکات گرامری
ارائه اشتباهات رایج و تصحیح آن
دانلود فیلم و آهنگ انگلیسی

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/english_en