آموزشی مدارس

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانالهای های آموزشی مدارس برای عزیزانی
است که توان خرید کتابهایی گرانقیمت درسی را ندارند.

ثوابش تقدیم به حضرت زهرا (ع)

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/mka99