دوستداران فلسفه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

هر آنچه ذهن را به تکاپو ، پویایی ، اندیشه و تعمق وامیدارد. فلسفه سعی میکند که آدم را نادان باقی نگذارد .

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/philsoph