ایده های فانتزی و جدید

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

کانال ایده های فانتزی, جدید و باحال + آموزش

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/new_ideaaa