گنجینه ي نواهای سنتی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

کانال گنجینه ی نواهای سنتی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/taranehaimandegar