فاطمیون

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

امام حسین (ع):
مادرم فاطمه تنها و غریب است
با او همراه باشید و از او یاد کنید

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/yafatemeyzahra