مجموعه ادعیه و زیارت ها

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مجموعه دعاها و زیارت ها بصورت صوتی، فایل متنی و ترجمه

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/doaziyarat