بهاران سرویس البرز

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

بورس فروش و خدمات محصولات برودتی و حرارتی و تهویه مطبوع

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/baharanserviecalborz