فنی مهندسی روماک

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مشاوران مجرب و متعهد در کلیه امور ملکی شامل خرید و فروش و ساخت و ساز در مازندران محدوده نوشهر تا محمودآباد

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/romakvila