خبرگزاری مراقب بیمه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

شركت سهامي ارزيابان ايرانيان پوشش

نخستين شركت ارزيابي خسارت بيمه اي

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/ipnews