راد گستر نوین (تصفیه آب)

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

شرکت راد گستر نوین

واردات و عرضه دستگاه های تصفیه آب خانگی

با بهترین شرایط پرداخت (نقد و اقساط)

ارسال و نصب به تمامی نقاط رایگان

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/raadgostarnovin