مهارت های کسب و کار

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مدیریتی

بازاریابی،فروش،تبلیغات

فنون مذاکره 

زبان بدن 

رفتار با مشتری 

قیمت ارز،طلا،خودرو

معرفی کتاب

موزیک

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/negintaban