بازار ماشین آلات ایران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

بدون واسطه فقط در کانال بازار ماشین الات ایران

ماشین الات خود را با کمترین هزینه با ایدی زیر آگهی کنید 

@bazar_iran1

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/bazarmachinee