استخدام

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

بنیان گذار اطلاع رسانی نوین اخبار استخدامی در ایران

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/estekhtam_channel