دانش ( science )

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

کانالی برای اشاعه دانش روز و افزایش آگاهی جامعه

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/iran_science