مهندسی صنایع و مدیریت ieproject

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

توضیحات

مهندسی صنایع و مدیریت ایران (درج تبلیغات با هزینه استثنایی)

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/ieproject