شگفتیها‏

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانال شگفتیها‏، مرجع شگفتیهای جهان هستی‏، حقایق عجیب علمی، تصاویر شگفت انگیز از جهان پیرامون‏، مطالب و تصاویر عجیب 

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/shegeftiha1